Proč studovat 
 ruský jazyk?

 S ruštinou se domluvíte

 Ruština je oficiálním jazykem jedné z největších zemí světa, patří mezi pět hlavních světových jazyků a lze se jí domluvit v mnoha zemích. Ruština je perspektivním jazykem, který je příbuzný češtině.

 

 Ruský jazyk má perspektivu

 Rusko je svým ekonomickým potenciálem a velikostí trhu významným strategickým partnerem České republiky a českých podnikatelských subjektů, které potřebují zaměstnance ovládající ruštinu, neustále přibývá.

 

 Poznáte reálie výjimečné země

 Rusko díky své dlouhé a fascinující historii, bohaté kultuře a pro svá sociální specifika určitě zasluhuje velkou pozornost. Budete mít možnost poznat výjimečnost této země a získat poznatky o ruské kultuře, společenském, hospodářském i politickém dění v Rusku. Budete schopni lépe pochopit současné světové události.

Proč právě u nás v Olomouci?

• U nás vás rusky opravdu naučíme. Po bakalářském studiu dosáhnete úrovně B2, po magisterském stupni dokonce úrovně C1.

• Praxi získáte již během studia. Spolupracujeme se zahraničními firmami a úřady po celé České republice i v zahraničí.

• Pravidelně mapujeme potřeby trhu práce a jim přizpůsobujeme výuku.

• Díky široké síti našich partnerských univerzit budete moci studovat v Rusku, ale také kdekoliv jinde na světě.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí. Budete studovat a žít v srdci barokní Olomouce, skryté perly Evropy.

• Jsme moderní katedra. K výuce využíváme moderní tlumočnickou a překladatelskou laboratoř.

• Zkušenosti vám budou předávat ti nejlepší z oboru od nás i ze zahraničí.

• Dostanete šanci stát se členem mnoha studentských spolků a sdružení.

 

Co u nás můžete studovat?

• Obor Ruská filologie, bakalářský stupeň, dvouoborový, prezenční

• Obor Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast, bakalářský stupeň, jednooborový, prezenční

• Obor Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury, bakalářský stupeň, jednooborový, prezenční

• Obor Ruská filologie, magisterský stupeň, dvouoborový, prezenční

• Obor Ruština pro překladatele, magisterský stupeň, jednooborový, prezenční

• Podrobné informace o jednotlivých oborech naleznete zde.

Co pro to musíte udělat?

Bez poslání elektronické přihlášky to nepůjde. Do konce února!

Potom vás pozveme na písemný test obecných studijních předpokladů.

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 

 

Kde se uplatníte?

• Ve firmách s rusky mluvícími obchodními partnery

• Ve státní správě nebo politice

• Na velvyslanectvích, ambasádách, nejrůznějších zahraničních misích a v mezinárodních organizacích

• V kulturních institucích nebo cestovních kancelářích

• Ve vlastním podnikání s rusky mluvícími partnery

• Jako tlumočník nebo překladatel

• V oblasti médií, nakladatelství a vydavatelství

 

 

Kdo vás bude učit?
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

je odborníkem na ruskou literaturu 19. a 20. století, do níž lze zařadit osobnosti moderního světového písemnictví, jako je Puškin, Gogol, Dostojevskij, Čechov, Gorkij, Babel, Nabokov či Bulgakov. Může vám nabídnout výklad o vývoji ruského románu a jeho estetice, o vypravěčských románových technikách a interpretačních možnostech slovesného textu.

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

je odbornicí na translatologii a teoretickou lingvistiku. Zabývá se také teorií a praxí překladu umělecké literatury.

doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

se zabývá dějinami ruské kultury a kromě svých vlastních prací z této oblasti také kvalitně překládá. Na společných přednáškách vás provede světem ruského umění od středověku až do současnosti a budete řešit otázky vztahů mezi odlišnými kulturami, náboženstvími a etniky na území Ruska, zvláště vztahu Rusů a Ugrofinů, sibiřských národů nebo Židů.

prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.

odbornice na lexikologii, frazeologii. Věnuje se rovněž problematice slovanské jazykovědy, mezikulturní komunikace a lingvistické genderologie. Může se s vámi podělit o bohaté zkušenosti v oblasti organizace mezinárodní studentské vědecko-výzkumné spolupráce.

prof. Ludmila Stěpanova, CSc.

zabývá se ruskou a českou frazeologií a lexikologií, jazykovým obrazem světa, také překladem a jazykem cestovního ruchu.  Společně budete vytvářet slovníky, v nichž se každý z vás může stát autorem budoucích lexikografických děl.

A další...
Chcete studovat v zahraničí?

Umožníme vám vycestovat na studijní pobyty jak na ruské univerzity, s nimiž máme bilaterální smlouvy, tak na univerzity v Evropské unii vyučující ruštinu, v rámci programu Erasmus+: